Мрежа насеља и супструктуре

Задовољство нам је да Вас позовемо да присуствујете Јавном форуму – радионици за израду
стратегије развоја урбаног подручја града , која ће се одржати 07. јуна 2023. године у
Лесковцу, са почетком у 14.30 часова.
Град Лесковац је започео израду Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковцa (у
даљем тексту: Стратегија), чија се реализација обезбеђује кроз програм Европске уније за
локални развој – ЕУ ПРО Плус. Један од очекиваних резултата Програма је оснаживање
капацитета на локалном и регионалном нивоу за примену инструмената интегралног
територијалног развоја, сагласно са политиком територијалног развоја Европске уније и
процесом придруживања Републике Србије. Више информација о ЕУ ПРО Плус програму
можете наћи на интернет страници www.euproplus.org.rs .
Циљ израде наведене Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом
на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних
аспекатa развоја. Посебна пажња се посвећује проналаску решења за климатске и изазове
заштите животне средине, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење
потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе, те подстицање развоја урбаних
подручја. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја, доприноси
максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Дефинисање визије и пројектних идеја треба да омогуће стварање стратешког оквира за
развој урбаног подручја и да омогући ширем кругу учесника и учесница, а посебно локалним
актерима да да активно учествују и доприносе остваривaњу заједничке визије развоја.

Позивамо Вас да својим учешћем округлом столу на тему из Ваше области дате допринос
креирању квалитетнијих решења за будући развој.