Већ пар дана се ради на терену по донешеном плану Савета МЗ Вучје.

Атмосферске воде су годинама наносиле велике штете на насипаним путевима па је решење пронађено у уградњи бетонских каналета са армираним поклопцима. Оне ће спроводити прикупљену воду у канал са стране.

Наставак радова очекујемо ускоро на још две локације.