Мала рекапитулација рада и радова у МЗ Вучје у пар слика…