Република Србија

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Буџетски фонд за развој пољопривреде

на територији града Лесковца

Број: 40/23-04/1

Датум: 30.05.2023. године

Л  е  с  к  о  в  а  ц

На основу члана 6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде  на територији града Лесковца (Службени гласник града Лесковца број 50/2016), члана 22. Правилника о раду Комисије буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца број 061-4/17-II од 26.01.2017. године, Решења о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Лесковац за 2023. годину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-00-07635/2023-09 од 18. маја 2023.године и Решења Скупштине града о давању сагласности на Програма коришћења средстава буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца  за 2023. годину број: 06-1/23-I од 03. марта 2023. године, Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији  града Лесковца на 83. седници одржаној дана   30.05.2023. године, расписује

КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

за следеће мере:

 

 1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА, ШИФРА МЕРЕ 101.

 

Сектор: Млеко

*

–  Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале  и инсталације, шифра инвестиције 101.1.3.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 500.000,00 ДИНАРА

*

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак), шифра инвестиције 101.1.4.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 400.000,00 ДИНАРА

 

 

 

*

– Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена), шифра  инвестиције 101.1.5.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 1.000.000,00 ДИНАРА.

 

Сектор: Месо

 

*

– Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак), шифра ивестиције 101.2.3.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 400.000,00 ДИНАРА.

 

*

– Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.), шифра инвестиције 101.2.5.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 1.000.000,00 ДИНАРА.

 

Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:

 

*

– Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе , шифра ивестиције   101.4.1.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 1.500.000,00 ДИНАРА.

 

*

– Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, шифра ивестиције  101.4.2.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 30.000.000,00 ДИНАРА.

 

*

–  Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у воћњацима и вишегодишњим засадима, шифра ивестиције   101.4.3.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 300.000,00 ДИНАРА.

 

*

–  Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору, шифра ивестиције   101.4.6.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 600.000,00 ДИНАРА.

 

*

–  Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом),  шифра ивестиције 101.4.8.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 2.000.000,00 ДИНАРА.

 

*

– Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста, шифра инвестиције 101.4.16.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 800.000,00 ДИНАРА.

 

 

*

– Машине за допунску обраду земљишта, шифра ивестиције 101.4.20.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 1.500.000,00 ДИНАРА

 

*

–  Машине за заштиту биља, шифра ивестиције  101.4.24.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 3.500.000,00 ДИНАРА.

 

 

*

– Машине за убирање односно скидање усева, шифра ивестиције  101.4.25.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 3.500.000,00 ДИНАРА.

 

 

*

– Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева, шифра ивестиције  101.4.28.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 6.500.000,00 ДИНАРА.

 

Сектор-Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др) :

*

– Машине за примарну обраду земљишта, шифра ивестиције  101.5.1.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 1.000.000,00 ДИНАРА.

 

*

– Машине за допунску обраду земљишта, шифра ивестиције  101.5.2.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 4.500.000,00 ДИНАРА.

 

 

*

– Машине за ђубрење земљишта, шифра ивестиције  101.5.3.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 600.000,00 ДИНАРА.

*

– Машине за сетву, шифра ивестиције  101.5.4.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 200.000,00 ДИНАРА.

 

*

– Машине за садњу, шифра ивестиције  101.5.5.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 100.000,00 ДИНАРА.

 

 

*

– Машине за заштиту биља, шифра ивестиције  101.5.6.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 1.700.000,00 ДИНАРА.

 

*

– Машине за транспорт, шифра ивестиције  101.5.8.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 400.000,00 ДИНАРА.

 

Сектор-Пчеларство:

*

–  Набавка опреме за пчеларство, шифра ивестиције  101.6.2.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЈЕ 800.000,00  ДИНАРА.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА, ШИФРА МЕРЕ 101. (ЗА СВЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ШИФРЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ) ЈЕ 62.800.000,00  ДИНАРА.

 

 1. ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА, ШИФРА МЕРЕ 301.

*

-Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије (бушење бунара у функцији наводњавања, дубине до 100 метара, пречника 80 до 300мм), шифра инвестиције 301.2.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ 700.000,00 ДИНАРА.

 

 1. ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ КАО И НА УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАЗДИНСТВИМА, ШИФРА МЕРЕ 304.

 

*

–  Подршка за заштиту географског порекла производа, шифра нвестиције 304.2

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ ШИФРУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗНОСИ 1.200.000,00 ДИНАРА.

 

 1. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ, ШИФРА МЕРЕ 402.

 

-Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања, шифра инвестиције 402.1.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ ОД  01.06.2023. ГОДИНЕ, ПА ДО УТРОШКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО РЕДОСЛЕДУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 21.06.2023. ГОДИНЕ.

 

УКУПАН БУЏЕТ ЗА НАПРЕД НАВЕДЕНУ МЕРУ ЈЕ 300.000,00 ДИНАРА.

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА,

ШИФРА МЕРЕ 101.

 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

 1. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава;
 1. За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим кредитне подршке;
 2. У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове пољопривреде;
 3. Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, машина и механизације, односно изградње објекта;
 4. Да је предметна инвестиција у потпуности реализована за коју се подноси захтев;
 5. Да се регистровано пољопривредно газдинство, налази на територији града Лесковца (да се пољопривредно земљиште за које се подноси захтев налази на територији града Лесковца) и да подносилац захтева има боравиште на територији града Лесковца;
 6. Подносилац захтева може да поднесе само један захтев у оквиру мере у току трајања Конкурса;
 1. Да је подносилац захтева измирио доспеле пореске обавезе према локалној самоуправи.

 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

Сектор: Млеко

За шифре инвестиције: 101.1.3, 101.1.4. и 101.1.5. (за набавку: музилица, агрегати/генератори за производњу електричне енергије, лактофриза, утоваривач стајњака, појилица, сенопревртача, косачица, ротационих коса, млинова, мешаона, круњача за кукуруз, сакупљача сена, пужни транспортер).

Прихватљиви корисници су:

 • пољопривредна газдинства која имају до 29 крава на крају инвестиције.
 • Нема посбних критеријума за улагање у сектору млека за козе и овце.

Сектор: Месо

За шифре инвестиције: 101.2.3. и 101.2.5. (за набавку: утоваривач стајњака, појилица, сенопревртача, косачица, ротационах коса, млинова, мешаона, круњача за кукуруз, сакупљача сена, пужни транспортер).

 

Прихватљиви корисници су:

 • Пољопривредна газдинства која имају до 29 грла говеда и/или 199 грла оваца и/или коза и/или 29 грла крмача и/или 199 товних свиња и/или 999 ћурака и/или 299 гусака у/или 4.999 бројлера на крају инвестиције.

 

Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:

 За шифру инвестиције: 101.4.1, 101.4.2, 101.4.3, 101.4.6, 101.4.8, 101.4.16.  101.4.20, 101.4.24, 101.4.25, 101.4.28. (за набавку садног материјала, полиетиленских фолија за покривање пластеника, агрил,  мулч фолија, пумпе за воду, системи за наводњавање, агрегати/генератори за производњу електричне енергије, моторни дувач лишћа, мреже противградне, фолије за сенчење и мреже за сенчење, бушилица за земљу са сврдлом, таруп – мулчер у воћарству, ротофрез, тилер, бочни ротофрез и бочна тањирача за међуредну и редну обраду земљишта у воћарству, атомизери, прскалице, фумигатор, тример, тресач воћа са и без моторног дувача лишћа, тримерски тресач воћа са и без моторног дувача лишћа,  сакупљач воћа са и без дувача лишћа, агрегати/генератори за производњу електричне енергије, тифони, пумпе за воду, системи за наводњавање):

Сектор воћа:

 • Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;
 • Пољопривредна газдинства, регистрована у Регистру произвођача садног материјала воћа, винове лозе и хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.

Сектор грожђа:

 • Пољопривредна газдинства регистрована у Виноградарском регистру у складу са Законом о вину („Службени гласник РС“ бр. 41/09 и 93/12) са највише 1.99ha винограда на крају инвестиције.

Сектор поврће (укључујући печурке) и цвеће:

 • Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;

Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др):

За шифре инвестиције: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и, 101.5.8 (за набавку плугова, тањирача, дрљача, копачица, култиватора, ротофреза, сетвоспремача, тилера, тарупа, тракторских ситнилица за обраду земљишта и друге машине за допунску обраду земљишта, растурач минералног ђубрива, сејалице, садилице, прскалице за ратарску производњу, тракторске приколице, тракторске корпе).

– Пољопривредна газдинства која имају до 49ha земљишта под житарицама и индустријским усевима;

– Пољопривредна газдинства која имају до 1,99ha земљишта под хмељом. Сектор пчеларство:

За шифре инвестиције: 101.6.2. ( за набавку: кошница, делова кошница (подњача, лето, плодиште/тело, медиште/наставак, збег, поклопац), центрифуга, електричних отклапача саћа, електричне пумпе, пунилице за мед, топионици за

восак, електрични декристализатори, канте прохром, пчеларске ваге за мерење кошница)

– Нема специфичних критеријума.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације, шифра инвестиције 101.1.3.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извода из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о животињама (оригинал на увид).
 7. Листинг стања сточног фонда на газдинству.
 8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава на име подносиоца Захтева.
 9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 10. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 11. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 12. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

    –     Музилице,

 • Лактофриз,
 • Агрегати/генератори за производњу електричне енергије.

 

– Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак), шифра инвестиције 101.1.4.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извода из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о животињама (оригинал на увид).
 7. Листинг стања сточног фонда на газдинству.
 8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава на име подносиоца Захтева.
 9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 10. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 11. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 12. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Утоваривач стајњака.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена), 101.1.5. 

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о животињама (оригинал на увид).
 6. Листинг стања сточног фонда на газдинству.
 7. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 10. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 11. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 12. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ   И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Појилице;
 • Сакупљач сена;
 • Сенопревртач;
 • Косачица;
 • Ротациона коса (тракторска);
 • Мешаона;
 • Млин;
 • Круњач за кукуруз;
 • Пужни транспортер.

 

– Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак), шифра ивестиције 101.2.3.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о животињама (оригинал на увид).
 6. Листинг стања сточног фонда на газдинству.
 7. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 10. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 11. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 12. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству  (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

.

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ  И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Утоваривач стајњака.

 

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.), шифра ивестиције 101.2.5

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о животињама (оригинал на увид).
 6. Листинг стања сточног фонда на газдинству.
 7. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 8. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 9. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 10. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 11. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 12. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству  (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

.

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ  И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Појилице;
 • Сакупљач сена;
 • Сенопревртач;
 • Косачица;
 • Ротациона коса (тракторска);
 • Мешаона;
 • Млин;
 • Круњач за кукуруз;
 • Пужни транспортер.

 

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих

засада воћака, хмеља и винове лозе, шифра инвестиције 101.4.1.

за подизање нових засада у воћарству и виноградарству, за новоподигнуте једногодишње засаде (за набавку садног материјала):

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да је предметна парцела за коју се подноси Захтев регистрована у оквиру пољопривредног газдинства подносиоца Захтева.
 3. Да су при подизању производних засада испоштовани услови густине садње (број садница по хектару) приказани у Табели  бр. 1.
 1. Подносилац захтева има право на коришћење подстицајних срестава за        подизање производних засада ако је примљено најмање 90% засађених садница.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал или оверена копија Декларације о исправности садног материјала на име подносиоца Захтева.
 7. Оригинал рачуна и рачуна отпремнице о куповини садног материјала издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава на име подносиоца захтева.
 8. У случају да се ради о предузећу које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 9. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 

Напомена: Максимални износ је од 30% до 50%, од прихватљивих трошкова. Једно  регистровано  пољопривредно  газдинство (физичко лице)  може  максимално  да  оствари 120.000,00  динара.

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

Табела бр.1

Густина садње воћарских и виноградарских култура по врстама
Јабука на вегетативној подлози 1.600 до 4.500
Јабука на генеративној подлози 400 до 1.000
Крушка на вегетативној подлози без посредника 1.250 до 4.500
Крушка на вегетативној подлози са посредником 1.250 до 4.500
Крушка на генеративној подлози 800 до 1.600
Дуња 600 до 1.200
Мушмула 600 до 1.200
Шљиве на вегетативној 1.200 до 2.500
Шљиве на генеративној подлози 400 до 1.500
Бресква 800 до 1.600
Нектарина 800 до 1.600
Кајсија без посредника 400 до 1.250
Кајсија са посредником 400 до 1.250
Трешња на вегетативној подлози 800 до 5.000
Трешња на генеративној подлози 400 до 1.000
Вишња на вегетативној подлози 800 до 2.500
Облачинска вишња 800 до 2.500
Вишња на генеративној подлози 600 до 1.800
Орах на генеративној подлози 90 до 340
Леска на генеративној подлози 400 до 1.250
Изданачка Леска на сопственој подлози 400 до 1.250
Бадем 400 до 1.600
Осталих дрвенастих врста воћака 400 до 4.500
Домаће сорте винове лозе гајене са кољем као наслоном 7.000 до 10.000
Винива лоза стоне сорте 3.000 до 4.500
Винива лоза винске сорте 4.000 до 6.000
Малина са ремонтантним сортама 6.500 до 25.000
Малина са једнородним сортама 10.000 до 25.000
Купина 2.000 до 4.000
Рибизла 1.600 до 5.000
Огрозд 1.600 до 3.500
Боровница класичан узгој 2.000 до 4.500
Боровница у саксијама или у врећама са супстратом 4.100 до 5.600
Брусница 20.000 до 110.000
Аронија 2.000 до 4.200
Шумска јагода 30.000 до 50.000
Јагода 40.000 до 65.000

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију:  Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, шифра инвестиције 101.4.2.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 1. Да за подизање заштићеног простора (пластеника) није користио и неће користити бесповратна средства, подстицаје, субвенције и донације од другог органа, организације и институције у 2023. години.
 2. Да су предметни засади уписани у структури биљне производње.
 3. Да је предметна инвестиција у заштићеном простору (пластеничка фолија) постављена, најкасније 30 календарских дана од дана завршетка Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 1. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој

пољопривреде на територији града Лесковца).

 1. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 2. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 3. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 4. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 5. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 6. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 7. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 8. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 9. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу). Висина подстицаја за набавку полиетиленске фолије за покриање пластеника не може бити већи од 70,00 динара без обрачунатог ПДВ по 1м2 подигнутог пластеника, односно од 30%  до  50%   прихватљивих трошкова.

 

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Полиетиленске фолије за покривање пластеника;
 • Агрил;
 • Мулч фолија;
 • Пумпе за воду;
 • Систем за наводњавање;
 • Моторни дувач лишћа;
 • Агрегати/генератори за производњу електричне енергије.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у воћњацима и вишегодишњим засадима, шифра инвестиције 101.4.3.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Мреже противградне

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Набавка опреме и уређаја за додатно осветљавање и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору, шифра инвестиције 101.4.6.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 • Фолије за сенчење,
 • Мреже за сенчење.

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом), шифра инвестиције 101.4.8.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Бушилица за земљу са сврдлом;
 • Мулч фолија.

 

– Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста, 101.4.16.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Таруп-мулчер у воћарству.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за допунску обраду земљишта, шифра инвестиције 101.4.20.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ  У ВОЋАРСТВУ, КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • Ротофрез;
 • Тилер;
 • Бочни ротофрез;
 • Бочна тањирача за међуредну и редну обраду земљишта у воћарству.

 

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за заштиту биља, шифра инвестиције 101.4.24.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 • – Атомизер;
 • – Прскалица;
 • – Фумигатор;
 • – Тример.

Услои за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за убирање односно скидање усева, шифра инвестиције 101.4.25.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

 • – Тресач воћа са и без моторног дувача лишћа;
 • – Тримерски тресач воћа са и без моторног дувача лишћа;
 • – Сакупљач воћа са и без дувача лишћа.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева, шифра инвестиције 101.4.28.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана..

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 • – Агрегати/генератори за производњу електричне енергије;
 • – Тифон;
 • – Пумпа за воду;
 • – Систем за наводњавање.

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за примарну обраду земљишта, шифра инвестиције 101.5.1.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 4. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 • – Плуг;
 • – Тањирача.

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за допунску обраду земљишта, шифра инвестиције 101.5.2.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 1. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године,  па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 2. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 1. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 2. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 3.  Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 4. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 5. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 6. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 7. Уверење  о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

–  Дрљача;

–  Копачица;

–  Култиватор;

–  Ротофреза;

–  Сетвоспремач;

–  Тилер;

–  Таруп;

–  Тракторска ситнилица за обраду земљишта и друге машине за допунску обраду земњишта.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за ђубрење земљишта, шифра инвестиције 101.5.3.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 1. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 2. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

–  Растурач минералног ђубрива.

 

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за сетву, шифра инвестиције 101.5.4.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 1. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 2. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  80.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

–  Сејалице.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за садњу, шифра инвестиције 101.5.5.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 1. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 2. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству(физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

–  Садилице.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за заштиту биља, шифра инвестиције 101.5.6.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 1. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године,  па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 2. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у системи ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридест дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

–  Прскалице за ратарску производњу.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Машине за транспорт, шифра инвестиције 101.5.8.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 1. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године,  па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 2. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  80.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

–  Траторске приколице;

–  Тракторске корпе.

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Набавка опреме за пчеларство, шифра инвестиције 101.6.2.

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 1. Да је опрема и механизација набављена у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,  а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.
 2. Да се опрема и механизација налази на списку опреме и механизације за коју се додељују подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева,   а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава   на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
 8. Копија гарантног листа за купљену робу (ако подлеже гаранцији), оригинал на увид.
 9. Ако не подлеже гаранцији изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

 Напомена: Максимални  износ  је  од  30%  до  50%   прихватљивих трошкова,  куповине  опреме,  односно  максимално  100.000,00  динара  по  једном регистрованом  пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

 

СПИСАК (ВРСТА) ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈУ ЋЕ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА СУБВЕНЦИОНИСАТИ

 

–  Кошнице;

– Делови кошнице (подњача, лето, плодиште/тело, медиште/наставак, збег, поклопац);

–  Центрифуга;

–  Електрични отклапачи саћа;

–  Електричне пумпе;

–  Пунилицa за мед;

–  Топионици за восак;

–  Електрични декристализатори;

–  Канте прохром;

–  Пчеларске ваге за мерење кошница.

 

   У оквиру МЕРЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА,  ШИФРА МЕРЕ 101, једно регистровано пољопривредно газдинство (физичко лице), може максимално  да  оствари  200.000,00  динара.

      Минимални збирни износ рачуна са којима ће подносилац захтева моћи да конкурише код Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца износи 10.000,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

     Подстицаји се могу остварити само за куповину нове опреме и прикључних машина.

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца доноси Одлуку о усвајању Извештаја и од Градског већа града Лесковца тражи сагласност на донешену Одлуку и Извештај. Након добијене сагласности од Градског већа  склопиће се уговори са прецизираним правима и обавезама за кориснике подстицајних средстава и извршиће се исплата истих.

 

Крајњи корицници су:

 • активна регистрована пољопривредне газдинства – физичка лица пољопривредни произвођачи;

 

Захтев са пратећом документацијом потребно је доставити у Услужном центру, на шалтеру бр. 5, Градске управе града Лесковца, Одељење за привреду и пољопривреду, Трг револуције бр. 45, или поштом на исту адресу, са назнаком ЗАХТЕВ ЗА  ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА  БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, шифра мере 101.

 

Укупан буџет за напред наведену шифру мере је 62.800.000,00 динара.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА, ШИФРА МЕРЕ 301.

 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

 1. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава;
 2. За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим кредитне подршке;
 3. У случају када корисник није власник катастарских парцела које су предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове пољопривреде;
 4. Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана бушења бунара;
 5. Да се регистровано пољопривредно газдинство, налази на територији града Лесковца (да се пољопривредно земљиште за које се подноси захтев налази на територији града Лесковца) и да подносилац захтева има боравиште на територији града Лесковца;
 6. Подносилац захтева може да поднесе само један захтев у оквиру мере у току трајања Конкурса;
 7. Да је подносилац захтева измирио пореске обавезе према локалној самоуправи.

 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

 1. Да је бунар дубине до 100 метара, пречника 80mm до 300mm и да се налази на територији града Лесковца.

 

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије (бушење бунара у функцији наводњавања, дубине до 100 метара, пречника 80mm до 300mm), шифра инвестиције 301.2:

 1. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 2. Да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 3. Да се бунар из Захтева налази и користи на територији града Лесковца на газдинству подносиоца Захтева.
 4. Да је рачун за бушење бунара издат од стране предузећа које се бави овом делатношћу у периоду од 16.09.2022. године, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (добија се од Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца).
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Копија потврде о извршеној регистрацији или обнови у Регистар пољопривредних газдинстава (оригинал на увид), у текућој години.
 4. Копија Извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње ( треба да садржи број и назив катастарске општине, оригинал на увид), из текуће године.
 5. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства (оригинал на увид).
 6. Оригинал фискалног исечка и рачуна отпремнице издатог у периоду од 16.09.2022, па до утрошка опредељених средстава по редоследу подношења комплетираних захтева, а најкасније до дана затварања Конкурса за доделу подстицајних средстава на име подносиоца Захтева.
 7. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућности да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име обављене услуге бушења бунара.
 8. Техничка документација са подацима о техничким карактеристикама избушеног бунара (подаци о дубини и пречнику бунара) издата подносиоцу Захтева од стране предузећа које је вршило услугу бушења бунара.
 9. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе града Лесковца које није старије од тридесет дана.

 

Напомена: Максимални  износ  финансијских  подстицајних  средстава  за бушење бунара биће од 30% до 60%, од трошкова бушења бунара  и  куповине опреме,  односно   максимално  140.000,00  динара  по  једном  регистрованом пољопривредном  газдинству (физичком лицу).

Подстицајним средствима се не надокнађује порез на додату вредност.

Подстицајна средства могу остварити само подносиоци Захтева који су у потпуности реализовали инвестицију за бушење бунара и куповину нове опреме.

 

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца доноси Одлуку о усвајању Извештаја и од Градског већа града Лесковца тражи сагласност на донешену Одлуку и Извештај. Након добијене сагласности од Градског већа  склопиће се уговори са прецизираним правима и обавезама за кориснике подстицајних средстава и извршиће се исплата истих.

 

 

Крајњи корицници су:

 • активна регистрована пољопривредне газдинства – физичка лица пољопривредни произвођачи;

 

Захтев са пратећом документацијом потребно је доставити у Услужном центру, на шалтеру бр. 5, Градске управе града Лесковца, одељење за привреду и пољопривреду, Трг револуције бр. 45, или поштом на исту адресу, са назнаком ЗАХТЕВ ЗА  ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА  БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА – Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга, шифра мере 301.

 

Укупан буџет за наведену шифру инвестиције је 700.000,00  динара.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ КАО И НА УВОЂЕЊЕ  И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАЗДИНСТВИМА, ШИФРА МЕРЕ 304.

 

 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

 1. Да је удружење/задруга регистрована код надлежних органа и да достави Решење о упису у АПР о регистрацији.
 2. Да удружење/задруга своје делатности обавља на територији града Лесковца.

 

 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

 

 1. Да удружење/задруга за предметну инвестицију, врши преко агенције за консалтинг.
 2. Да удружење/задруга не користи и неће користити средства из буџета града Лесковца и других јавних фондова за текућу годину, осим финансијских средстава  које је удружење/задруга  остварило према Буџетском фонду за развој пољоприведе на територији града Лесковца, за текућу годину.

 

 

Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Подршка    за    заштиту    географског    порекла    производа, шифра инвестиције 304.2

 1. Да је овлашћено лице испред удружења/задруге, поднело захтев за финансијску помоћ.
 2. Плаћање се врши преко рачуна удружења/задруге, потребно је да   одређено овлашћено лице достави жиро рачун преко кога ће се вршити плаћање.
 3. Да за предметну инвестицију нису и да се неће  користити бесповратна средства, подстицаји, субвенције и донације из буџета града Лесковца за текућу годину, осим средства која ће бити одобрена преко Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.
 4. Да удружење/задруга заштиту производа са ознаком географског порекла врши преко агенције за консалтинг.

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства, саставни део захтева је Изјава да за наведену инвестицију нису и да се неће користити бесповратна средства, подстицаји, субвенције и донације из буџета града Лесковца и других фондова, за текућу годину, осим средства која ће бити одобрена преко Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.
 2. Доказ о регистрацији код надлежних државних органа.
 3. Овлашћено лице и жиро рачун преко кога ће се вршити плаћање.
 4. Копија извода из банке назначеног жиро рачуна који је одређен за плаћање.
 5. Профактуре.

 

Интезитет помоћи: Износиће 100% од прихватљивих трошкова (административне таксе Завода за интелектуалну својину Републике Србије. Израда плана контроле, физичку контролу на терену и контрола процеса производње, контрола квалитета и посебних својстава производа са ознаком географског порекла, акредитоване сертификационе куће. Лабораторијска испитивања сировине за производњу и готовог производа: хемијски параметри квалитета, сензорска анализа, тешки метали, микробиолошка исправност, садржај радионуклеида, одређивање енергетске и нутритивнр вредности производа, акредитоване сертификационе куће. Израда идејног решења за лого производа и израда елабората имена порекла производа)  са обрачунатим порезом на додату вредност (на основу профактуре), а не може боти већи од 1.200.000,00 динара.

 

Крајњи корисници: – регистрована удружења/задруге.

 

 

Захтев са пратећом документацијом потребно је доставити у Услужном центру, на шалтер бр.5, Градске управе града Лесковца, одељење за привреду и пољопривреду, Трг револуције бр. 45, VII спрат, или поштом на исту адресу, са назнаком ЗАХТЕВ ЗА  ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА  БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА –  Подршка    за    заштиту    географског    порекла    производа, шифра инвестиције 304.2

     Укупан буџет за наведену шифру инвестиције је 1.200.000,00  динара.

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ, ШИФРА МЕРЕ 402.

 

 • ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ
 1. Уколико је организатор активности удружење/задруга, потребно је да је удружење/задруга, регистровано код надлежних државних органа  и да достави Решење о упису у АПР о регистрацији удружења/задруге.
 2. Да удружење/задруга, своје делатности обавља на територији града Лесковца.

 

 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИСНИКЕ

 1. Да организатор, односно учесник, за предметну инвестицију не користи и неће користит средства из буџета града Лесковца за текућу годину, осим финансијских средстава на која је подносиоц захтева остварио према Буџетском фонду за развој пољопривреде на територији града Лесковца, за текућу годину.
 2. Да су регистрована удружења за заштиту и одгој птица и ситних животиња, активни члан СОФ-а (Српска орнитолошка федерација) и да имају пријављену изложбу/манифестацију на годишњој Скупштини СОФ-а.

Напомена: Општи критеријуми за кориснике и Специфични критеријуми не односе се на  Буџетски фонд за развој пољоприведе на територији града Лесковца – Градску управу града Лесковца, Одељење за привреду и пољопривреду.

– Услови за добијање подстицајних средстава за инвестицију: Информативне активности: сајмови изложбе, манифестације, студијска путовања, шифра инвестиције: 402.1.

– За организовање Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања, шифра инвестиције 402.1:

 1. Да је организатор формирао организациони одбор за реализацију планиране активности.
 2. Да је преко организационог одбора поднет захтев за финансијску помоћ.
 3. Уколико се плаћање врши преко рачуна реализатора активности, потребно је да је испред организационог одбора одређено овлашћено лице и жиро рачун преко кога ће се вршити плаћање.
 4. Да  ће се сајам/  изложба/  манифестација за коју су одобрена средства  одржати на територији града Лесковца.
 5. Да након реализације активности организациони одбор достави извештај о реализацији активности са спецификацијом утрошених средстава.
 6. Да за назначени / сајам/  изложбу/  манифестацију нису и  да се неће  користити бесповратна средства, подстицаји, субвенције и донације из буџета града Лесковца за текућу годину, осим средства која ће бити одобрена преко Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства, саставни део захтева је Изјава да за наведену инвестицију нису и да се неће користити бесповратна средства, подстицаји, субвенције и донације из буџета града Лесковца за текућу годину, осим средства која ће бити одобрена преко Буџетског фонада за развој пољопривреде на територији града Лесковца.
 2. Уколико је организатор активности удружење/задруга, поребно је доставити копију доказа (оригинал на увид) о регистрацији код надлежних државних органа.
 3. Одлука о формирању организационог одбора.
 4. Одлука организационог одбора о одржавању сајма/ изложбе/  манифестације.
 5. Захтев организационог одбора за финансијску, стручну, техничку и сл. помоћ.
 6. Одлука организационог одбора о одређивању овлашћеног лица и жиро рачун преко кога ће се вршити плаћање.
 7. Копија извода из банке назначеног жиро рачуна који је одредио организациони одбор а преко кога ће се вршити плаћање.
 8. Профактуре.
 9. Програм манифестације.

 За учествовање  Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања, шифра инвестиције 402.1:

 1. Да је овлашћено лице испред удружења, задруге поднело захтев за финансијску помоћ.
 2.   Плаћање се врши преко рачуна учесника активности, потребно је да   одређено овлашћено лице достави жиро рачун преко кога ће се вршити плаћање.
 3. Да   се сајам/  изложба/  манифестација за коју су одобрена средства  одржава ван територије града Лесковца.
 4. Учесници након одржане информативне активности у року од 15 дана могу да поднесу Захтев са пратећом документацијом.
 5. Да за назначени / сајам/  изложбу/  манифестацију нису и да се неће  користити бесповратна средства, подстицаји, субвенције и донације из буџета града Лесковца за текућу годину, осим средства која ће бити одобрена преко Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства, саставни део захтева је Изјава да за наведену инвестицију нису и да се неће користити бесповратна средства, подстицаји, субвенције и донације из буџета града Лесковца за текућу годину, осим средства која ће бити одобрена преко Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.
 2. Уколико је учесник активности удружење/задруга, потребно је доставити доказ о регистрацији код надлежних државних органа.
 3. Овлашћено лице и жиро рачун преко кога ће се вршити плаћање.
 4. Копија извода из банке назначеног жиро рачуна који је одређен за плаћање.
 5. Профактуре.
 6. У случају кад се   Захтев подноси након реализације информативне активности доставља се копија  рачуна (оригинал на увид).
 7. Позив организатора или Програм / сајма/ изложбе/ манифестације на којој се учествује.

 

 

Напомена:    Максимални износ финансијских подстицајних средстава за организовање сајмова, манифестација и изложби  које су везане за  територију града Лесковца, а односи се на презентовање постигнутих резултата и развојних потенцијала села, пољопривредне производње, прераде пољопривредних производа и пласмана производа и услуга, развој агроекотуризма и за све друге области унапређења квалитета живота на селу,   износиће 100% од прихватљивих трошкова, са обрачунатим порезом на додату вредност (на основу профактуре), а не може бити већи од 100.000,00 динара.

Максимални износ финансијских подстицајних средстава за организовање изложби/  манифестација које су везане за  територију града Лесковца, а односе се на изложбе/манифестације птица и изложбе/манифестације украсне живине и ситних животиња износиће 100% од прихватљивих трошкова са обрачунатим порезом на додату вредност  ( промотивни/рекламни материјал, закуп штандова и простора, изнајмљивање и набавка опреме, превоза судија и опреме, преноћишта и надокнада судија, кетеринг, стручна предавања и сл.) на основу профактура/рачуна, а не може бити већи од 100.000,00 динара.

За учествовање  удружења и задруга  на републичким и регионалним изложбама  говеда максимални износ финансијских подстицајних средстава износиће 100% од прихватљивих трошкова, са обрачунатим порезом на додату вредност (трошкови транспорта грла, осигурање грла, закуп простора и сл.) на основу профактуре, а не може бити већи од 150.000,00 динара.

За учествовање удружења, задруга на сајмовима, изложбама и манифестацијама везане за презентовање постигнутих резултата и развојних потенцијала села, пољопривредне производње, прераде пољопривредних производа и пласмана производа и услуга, развој агроекотуризма и за све друге области унапређења квалитета живота на селу, максимални износ финансијских подстицајних средстава износиће 100% од прихватљивих трошкова, са урачунатим порезом на додату вредност (трошкови превоза, путарина, закуп штандова/простора, рекламни материјал и сл.) на основу поднетих профактура/рачуна (након одржане информативне активности), а не може бити већи од 200.000,00 динара.

   Захтев са пратећом документацијом потребно је доставити у Услужном центру, на шалтер бр.5, Градске управе града Лесковца, одељење за привреду и пољопривреду, Трг револуције бр. 45, VII спрат, или поштом на исту адресу, са назнаком ЗАХТЕВ ЗА  ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА  БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА –  Информативне активности: сајмови изложбе, манифестације, студијска путовања, шифра инвестиције: 402.1

     Укупан буџет за наведену шифру инвестиције је 300.000,00  динара.

 

 

 

*  * *

Подносилац Захтева за подстицајна средства Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца, може на основу Конкурса за доделу подстицајних средстава, за једну од претходно наведених мера из Програм  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Лесковац за 2023. годину и Програма коришћења средстава буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца за 2023. годину  да поднесе само један захтев.

Подносиоци Захтева који су користили подстицаје по основу кредитне подршке министарства имају право да поднесу Захтев за подстицајна средства Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, шифра мере 101 и Инвестиије за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга, шифра мере 301, према Буџетском фонду за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца у сарадњи са  одељењем за привреду и пољопривреду формира Комисију за реализацију Конкурса за доделу подстицајних средстава.

 

Помоћ приликом попуне Захтева пружаће Комисија формирана од упошљеника Одељења за привреду и пољопривреду. Иста Комисија ће вршити проверу документације у смислу комплетности, административне усаглашености, прихватљивости.

 

Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. После административне провере Комисија врши контролу на лицу места предмета захтева.

Комисија је дужна да на лицу места сачини Комисијски записник.

Уколико има примедби констатују се у записнику.

Уколико подносилац захтева одбије да потпише Комисијски записник, Комисија то констатује и наводи разлоге.

Подносилац захтева је дужан да сарађује са Комисијом и омогући несметан рад Комисији.

Уколико одбије несметан увид или ускрати сарадњу Комисија обуставља поступак.

После административне контроле и контроле на лицу места, Буџетском фонду за развој пољопривреде на територији града Лесковца ће од стране Комисије бити поднет Извештај по систему првопристиглих захтева, саставни део Извештаја су и новчани износи на које су подносиоци захтева остварили право.

Након реализације инвестиције, подршка за заштиту географског порекла производа, удружење/задруга је у обавези да Буџетском фонду подносе извештај о реализацији са спецификацијом утрошених финансијских средстава.

Комисија  за меру 402. пружа стручну помоћ удружењима/задругама у поступку аплицирања за подстицајна средства по Конкурсу. Врши проверу документације у смислу комплетности, административне усаглашености, прихватљивости, као и комплетну обраду свих поднетих захтева. После административне провере, сачини Извештај о свом раду са листом подносиоца захтева који су испунили услове Конкурса и стекли право на коришћење подстицајних средстава, као и листу подносиоца захтева који не испуњавају услове Конкурса, уколико таквих случајева буде било. Извештај треба да садржи и новчани износ збирно и појединачно за оне кориснике који су остварили право на подстицајна средства. Прати реализацију сајма, изложбе или манифестације које је у организацији удружења/задруге. Након одржане активности и поднетог Извештаја од стране удружења/задруге врши обраду приспеле документације о реализацији активности  и сачини Извештај о томе. Извештај поднесе Комисији Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

Комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији  града Лесковца задржава право да подносиоцу Захтева затражи додатну документацију као доказ за коришћење подстицајних средстава из напред наведеног Конкурса.

Подносиоци Захтева који не испуњавају услове Конкурса за доделу подстицајних средстава (утврђено на основу Извештаја који је поднела Комисија), биће од стране Комисије буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца обавештени писаним путем. Подносиоци захтева обавештени писаним путем који не испуњавају услове из Конкурса за доделу подстицајних средстава могу изјавити жалбу Комисији буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца писаним путем у року од 8. дана од дана добијања Обавештења. Одлуку о жалби доноси Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца у року од 15. дана од пријема жалбе. Одлука по жалби коју доноси Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца је коначна.

 

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца доноси Одлуку о усвајању Извештаја и од Градског већа града Лесковца тражи сагласност на донешену Одлуку и Извештај. Након добијене сагласности од Градског већа   закључиће се уговор  са прецизираним правима и обавезама за кориснике подстицајних средстава и извршиће уплату на назначени жиро рачун.

 

Корисници средстава Буџетског фонда за шифре мере 101. и 301. су дужни да:

– Буџетском фонду за развој пољопривреде на територији града Лесковца омогући несметану контролу предметне инвестиције,

– да предметну инвестицију не отуђи пет година,

– да средства користе за намене за које су средства одобрена.

 

Уколико дође до промене намене, корисник је дужан да у најкраћем могућем року обавести Комисију буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца, који ће у зависности од случаја одлучивати о евентуалном повраћају средстава.

Висина и проценат подстицајних средстава који ће се пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама пласирати, зависиће од остварења финансијског плана Буџетског фонда, укупног броја поднетих Захтева за подстицајна средства, односно укупног износа подстицајних средстава тражени Конкурсом.

Зависно од карактера производње и интересовања за поједине мере, у cлучају недостатка финансијских средстава у буџету, или нередовног прилива

финансијских средстава, Комисија буџетског фонда може одлучивати о висини и проценту подстицајних средстава у зависности од степена интересовања, предлагати измене и допуне Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у смислу преношења средстава са мера за које нема довољно интересовања  на оне које због великог интересовања прелазе буџет планираних средстава, или да вишак планираних средстава из појединог кваратала пренесу у наредни кваратал.

 

Олуку о додели подстицајних средстава доноси Градско веће, на предлог Комисије буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца, а на основу записника (Извештаја) Комисије са терена.

 

О динамици и начину исплате подстицајних средстава одлучиваће Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца након завршетка Конкурса за доделу подстицајних средстава и зависиће од прилива из буџета града Лесковца.

 

О изменама и допунама Правила о условима за избор и доделу подстицајних средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца, по Програму коришћења средстава буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца за 2023. годину и по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Лесковац за 2023. годину, одлучује Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца.

 

Конкурс за доделу подстицајних средстава биће објављен на веб страници града Лесковца www.gradleskovac.org. Све потребне информације могу се добити у Градској управи града Лесковца, Одељење за привреду и пољопривреду, Трг револуције 45, или на телефон 016/216-961.

 

Председник Комисије буџетског фонда

за развој пољопривреде на

територији града Лесковца

Дејан Ранђеловић