ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ  

 

Захтев са бизнис планом за 2023. годину – Самозапошљавање   

 

Делатности које се не субвенционишу јавним позивом Самозапошљавање   

 

Делатности које се не субвенционишу јавним позивом Самозапошљавање – особе са инвалидитетом