Планом обуке у руковању ватреним оружјем и гађање у 2023. години ПУ Лесковац ће реализовати гађање на стрелишту „Црни Марко“ у Вучју у периоду од 10. 07. 2023. до 28. 07. 2023. године.

Наведених дана у времену од 08:00 до 14:00 сати на простору полигона забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега.

Простор стрелишта у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима, таблицом са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и биће обезбеђен стражарима.