Због квара на дистрибутивној мрежи у Вучју, источни део према Накривњу неће имату струју до сутра. Ово искључење није планирано и не зна се тачно време санације проблема.