Данашње стање висине воденог тока реке Вучјанке је у границама нормале и тренутно не прети никаква опасност од изливања реке.

Свим грађанима Вучја овим путем председник Савета МЗ Вучје – Зоран Николић поручује да сваку критичну промену у висини водотока реке Вучјанке, канала и изливање канализације пријавите на један од следећих бројева:

016/53283цивилна заштита Лесковац

016/51351 – цивилна заштита Лесковац

+381 600666509 – председник СМЗ Вучје – Зоран Николић

+381606674551 – заменик председника СМЗ – Јасмина Недељковић

016/245-108 – Јавно комунално предузеће Водовод Лесковац

016/282-569 – дежурна служба водовода
0800 012 016 – рекламације: Бесплатан позив!