„Вучје ће бити најпознатији бренд руралног туризма на југу Србије. То ћемо постићи тако што ћемо посетиоцима понудити јединствено искуство које може да пружи само очувана природа и домаћини који се радују гостима.“

 

Презентација: Бренд стратегија Вучја

 

 

Опште напомене о бренд стратегији

 • Бренд стратегија представља путоказ за развој бренда у наредних 3 до 5 година. Бренд стратегија треба да је усмерена на промену стања: од постојећег ка жељеном, односно према циљаном стању;
 • Организације које желе да на систематичан и организован начин управљају брендом, морају да имају бренд стратегију;
 • У теорији и пракси постоје различити приступи креирању бренд стратегије. Различити аутори имају различита виђења како треба да изгледа, односно шта треба да садржи бренд стратегија;
 • Бренд стратегија Вучја има 3 основна дела. У првом делу су представљени резултати кабинетског истраживања, а у другом резултати теренског истраживања на којима се заснива бренд стратегија. Коначно, у трећем делу презентирани су основни правци развоја бренда Вучје.
 • Логотип Вучја је дело професора Горана Деспотовског, са Академије уметности у Новом Саду, председника Удружења ликовних уметника Војводине (УЛУВ);
 • На основу резултата истраживања, уметнички су спојене три боје: (1) жуту која представља сунце, односно југ; (2) зелену која симболише планину, односно шуму; (3) плаву која асоцира на реку;
 • Логотип Вучја је апстрактан, али ефектан, односно атрактиван и асоцијативан.

 

Бренд мисија Вучја (1)

 • Дефинисање бренд мисије је један од првих корака у развоју бренда. Захтева дубоко разумевање прошлости, садашњости, али и правце будућег развоја одређене локације. Приликом формулисања бренд мисије, место треба аутентично, сажето и јасно да истакне своју бренд оријентацију;
 • Успешна бренд мисија је кратка, релевантна, витална и емотивна. У њој треба да буде фокусирана енергија, акција и иновација која ће повезати оно што место нуди и циљне групе којима је та понуда намењена;
 • Вучје до сада није имало бренд мисију.

 

Бренд мисија Вучја (2)

 • На основу истраживања препознати су основни елементи на основу којих је дефинисана бренд мисија Вучја: (1) Вучје је место веома богате историје и традиције; (2) Вучје и околина обилују природним лепотама и здравим природним окружењем; (3) Начин живота у Вучју је миран, тих и успорен. Бренд мисија Вучја треба да буде у оквиру овог „троугла“, јер се баш у том троуглу Вучје показује онакво какво јесте;
 • У Србији ниједно рурално подручје или мање место нема дефинисану бренд стратегију, одосно бренд мисију. Вучје је прво место које се може похвалити бренд стратегијом и мисијом.

 

Бренд визија Вучја (1)

 • Бренд визија одређује где бренд треба да буде у будућности. Ако се бренд мисија посматра као смисао и стратешки правац (путоказ) за развој бренда, онда је бренд визија жељено одредиште. Мора да представља мост између прошлости, садашњости и будућности бренда и да садржи велику и занимљиву идју за коју се вреди борити;
 • Вучје до сада није имало бренд визију. Међутим, на основу резултата истраживања може се препознати шта становници и посетиоци овог места желе и очекују. И једни и други верују у будћност Вучја као туристичке дестинације.

 

Бренд визија Вучја (2)

„Вучје ће бити најпознатији бренд руралног туризма на југу Србије. То ћемо постићи тако што ћемо посетиоцима понудити јединствено искуство које може да пружи само очувана природа и домаћини који се радују гостима.“

 

Кључне вредности бренда:

 • Кључне вредности представљају изузетно значајан невидљиви елеменат бренда. То су вредности у које организација (у овом случају место) верује и које настоји да афирмише. Ове вредности дају унутрашњу енергију бренду.
 • Бренд може да има изузетно атрактивне видљиве елементе, односно визуелне перформансе, али ако нема у себи дубоко утемељене вредности неће имати шансе да дугорочно напредује и опстане на тржишту;
 • Бренд не сме да изневери своје кључне вредности, ако жели да се развија.

 

Кључне вредности бренда (1):

1.Очувана природа (здрава животна средина);

2.Традиција и културно историјско наслеђе;

3.Хармонични односи у заједници.

 

Бренд идентитет – назив:

 • Назив бренда је један од најзначајнијих критеријума за његову идентификацију и разликовање на тржишту;
 • Назив је део бренда који се може изговорити;
 • Назив бренда без потребе не треба мењати;
 • Вучје остаје Вучје.

 

Бренд идентитет – назив (1):

 • Вучје има „двојника“!
 • У Црној Гори постоји ски центар Вучје који је удаљен око 20 км од Никшића, у правцу Жабљака, на надморској висини преко 1.300 метара;
 • Туристичка понуда Вучја у Црној Гори првенствено је оријентисана на зимски туризам, али има и друге садржаје као што су излети у природу, вожњу бициклом, јахање, брање лековитог биља, уживање у традиционалној кухињи. Иако је Вучје у Црној Гори, у ствари, планински заселак и знатно мање од Вучја у Србији, ова два места имају доста тога сличног у туристичкој понуди. Зато приликом брендирања Вучја увек треба наглашавати одредницу „Србија“, да би се избегле могуће забуне на тржишту локација.

 

Бренд идентитет – лого:

 • Логотип обухвата скуп графичких и типографских елемената који се користе да би бренд био визуелно представљен;
 • Лого има улогу да визуелно идентификује и диференцира оно што бренд представља;
 • Лого треба да буде аутентичан, атрактиван, једноставан и препознатљив у свакој величини и приликом сваке примене;
 • Добро осмишљен и дизајниран лого изазива одређене асоцијације, емоције, веровања и очекивања потрошача (клијената) и у великој мери утиче на њихов избор и прихватање бренда којег представља.

 

Бренд идентитет – лого (1):

 • Логотип Вучја је дело професора Горана Деспотовског, са Академије уметности у Новом Саду, председника Удружења ликовних уметника Војводине (УЛУВ);
 • На основу резултата истраживања, уметнички су спојене три боје: (1) жуту која представља сунце, односно југ; (2) зелену која симболише планину, односно шуму; (3) плаву која асоцира на реку;
 • Логотип Вучја је апстрактан, али ефектан, односно атрактиван и асоцијативан.

 

 

Бренд идентитет – слоган:

 • Слоган је кратка изјава о бренду која је упућена јавности. То је, у ствари, вербална порука која одражава суштину бренда и развија комуникацију са окружењем;
 • Слоган мора бити компатибилан са свим осталим елементима бренда;
 • Слоган, по правилу, треба да рефлектује и обећање које бренд садржи и да појача његову препознатљивост;
 • Слоган: „Вучје – као из бајке!“

 

 

Примена логотипа – оглас:

 

Бренд архитектура (суб-брендови Вучја)

 • Планина Кукавица – Вучје;
 • Река Вучјанка – Вучје;
 • Скобаљић град – Вучје;
 • Црква Рођења Св. Јована Крститеља – Вучје;
 • Хидроцентрала из 1903. године – Вучје;
 • Воденице – Вучје.

 

Институционално управљање брендом Вучја:

 • Организација и место морају да воде рачуна о бренду на систематичан (организовани) начин;
 • Различита решења у пракси;
 • Бренд управљачки комитет – у оквиру градских управљачких структура;
 • Бренд савет Вучја;
 • Институционално управљање брендом не сме да се сведе на спорадичне активности у оквиру градске администрације или у месној заједници. Развој бренда захтева континуирано, доследно и посвећено деловање.

 

РЕЗИМЕ – ШТА ЈЕ УРАЂЕНО?:

 • Формиран пројектни тим и реализована обука;
 • Реализовано кабинетско и теренско истраживање;
 • Дефинисана бренд мисија и визија;
 • Одређене кључне вредности;
 • Креиран лого;
 • Креиран слоган;
 • Дефинисани кључни бренд циљеви (Вучје – дестинација руралног туризма);
 • Формулисан акциони план.

 

Шта још треба да се уради?

… ДА СЕ ПРИХВАТИ И КОМУНИЦИРА БРЕНД СТРАТЕГИЈА!

… ДА СЕ ИМПЛЕМЕНТИРА БРЕНД СТРАТЕГИЈА!!!

… ДА СЕ КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНА БРЕНД СТРАТЕГИЈЕ!

… КАДА ЗА ТО ДОЂЕ ВРЕМЕ, ДА СЕ АЖУРИРА БРЕНД СТРАТЕГИЈА.